1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych w klubie MIÓD CYTRYNA® jest akceptacja wszystkich punktów regulaminu.

2. W zajęciach oferowanych przez Klub MIÓD CYTRYNA® mogą uczestniczyć osoby, które nie mają przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń.

3. Na zajęcia obowiązują zapisy. Zapisów można dokonywać poprzez stronę internetową, aplikację GymUp, telefonicznie lub osobiście w recepcji klubu. O uczestnictwie w zajęciach decyduje pierwszeństwo rezerwacji. Możliwość rezerwacji miejsca na zajęcia jest możliwa wyłącznie 24h przed rozpoczęciem zajęć, w przypadku dokonania w krótszym czasie niż 24h rezerwacja zostanie anulowana.

4. Odwoływać wizytę na zajęciach można najpóźniej na 6h przed planowanym rozpoczęciem danych zajęć.

5. W zajęciach uczestniczyć można jedynie po opłaceniu jednorazowego wejścia lub po wykupieniu karnetu na zajęcia. Całą kwotę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Wyjątkiem są osoby, które posiadają kartę systemów partnerskich oraz osoby posiadające darmową wejściówkę.

6. Ważność karnetów:

·       Karnet miesięczny jest ważny przez 30 dni od momentu odbycia pierwszych zajęć.

·       Karnet „5 WEJŚĆ” jest ważny przez 30 dni od momentu odbycia pierwszych zajęć.

·       Karnet „10 WEJŚĆ” jest ważny przez 30 dni od momentu odbycia pierwszych zajęć.

7. Wysokość opłat za zajęcia określa cennik, który mieści się na stronie www.miodcytryna.pl. Cennik również jest dostępny w recepcji klubu.

8. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby chętnych (minimum 4 osoby). W przypadku wystąpienia takiej sytuacji klub zobowiązuje się powiadomić zapisane osoby o odwołaniu zajęć, nie później niż na 6h przed planowym rozpoczęciem zajęć.

9. Nieodwołanie wizyty na zajęciach (i nie pojawienie się na nich) skutkuje:

·       W przypadku osób z karnetem wejściowym: utratą danego wejścia (np. w przypadku posiadania

3 wejść przez klienta, 1 zostaje odebrane, a więc zostają jedynie 2 wejścia do wykorzystania).

·       W przypadku osób z karnetem miesięcznym: skrócenie ważności karnetu o jeden dzień przy każdej zaistniałej sytuacji.

·       W przypadku osób z umowami członkowskimi : blokadą rezerwacji na kolejne zajęcia (klient traci możliwość samodzielnego zapisania się na kolejne zajęcia)

10. Osoby niezapisane na zajęcia mogą w nich uczestniczyć pod warunkiem, że zajęcia odbędą się (wystarczająca liczba chętnych) oraz że nie wyczerpała się liczba miejsc na nich dostępnych (osoby zapisane mają  pierwszeństwo).

11. Klienci zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem na salę ćwiczeń.

12. Za kartę klubową klient uiści opłatę w kwocie 10 zł i staje się ona w momencie wykupienia karnetu jego własnością. W przypadku jej zgubienia, wydanie duplikatu również skutkuje uiszczeniem opłaty w tej samej kwocie. Karta jest bezzwrotna.

13. Podpisanie listy obecności przez osoby posiadające kartę systemów partnerskich jest jednoznaczne

z akceptacją regulaminu.

14. Klub nie odpowiada za drogocenne przedmioty pozostawione w szatni.

15. Grafik zajęć nie jest stały i może ulegać zmianom.

16. Członek klubu ćwiczy na terenie obiektu na własną odpowiedzialność.

17. Pracownicy klubu nie mają obowiązku posiadania wykształcenia medycznego.